Felanmälan
26 maj 2021

Inre Hamnen – Norrköping

Inre Hamnen blir en attraktiv destination för Norrköpingsbor och besökare med både stadsmässiga och rekreativa miljöer samt ett boende som uppmuntrar till möten, aktiviteter och en hållbar livsstil.