Trivselregler

Trivselregler

Trivselregler att förhålla sig efter - För allas skull

Balkonglådor

Av säkerhetsskäl skall balkonglådor sättas upp på balkongräckets insida.

Bilar

Gårdar och promenadvägar i vårt bostadsområde är inte avsedda för biltrafik. Där ska vara lugnt och säkert för boende. Ambulans och brandkår måste kunna ta sig fram obehindrat. Undantag görs vid in- och utflyttning, då det är tillåtet att köra fram för transport av tyngre och skrymmande föremål. Parkering får endast ske på anvisade platser. Tvätta inte bilen på gatan eller gården utanför ditt hus, det stör kringboende och förstör naturen.

Kontakta din förvaltare om du önskar hyra p-plats eller garage.

Brandvarnare

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att samtliga lägenheter utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar. Du som saknar eller inte har en fungerande brandvarnare bör kontakta Felanmälan.

Cyklar

Din cykel placerar du i något av cykelställen som finns placerade ute på gården. Det finns även avsedda utrymmen för cykelförvaring, då står cykeln dessutom i ett låst och torrt utrymme.

Grillning

Av brandsäkerhet är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Grillning ska ske på gården i anordningar avsedda för just grillning. Städa efter dig när du grillat klart och släng inte glödande kol då det finns risk för brandfara.

Hemförsäkring

Den som står för hyreskontraktet är alltid ansvarig för det som händer i och omkring lägenheten. Du måste själv teckna hemförsäkring för din lägenhet.

Husdjur

Du som hyresgäst är skyldig att ansvara för eventuella husdjur. Det innefattar bland annat att se till att husdjuret inte stör omgivningen, förorenar eller rastas i anslutning till entréer, i trapphus, på lekplatser eller liknande. Husdjur ska vara kopplade utomhus inom fastigheten och bostadsområdet i övrigt. Innekatt, hund och smådjur är tillåtet. Du får inte ha utekatt.

Oljud

Med kvällens lugn kan vardagliga ljud bli tydliga och störande. Oavsett tid på dygnet har du inte rätt att spela musik, spika eller föra annat oväsen så pass högt att andra störs. Visa extra hänsyn mellan 22.00 och 08.00.

Du bör informera dina grannar i god tid innan du tänker ha fest. Var dessutom lyhörd om dina grannar framför klagomål under festens gång. Om du upplever en granne som störande, ta i första hand gärna själv kontakt med berörd person. Om detta känns obekvämt, kan du vända dig till Felanmälan.

Ordning i allmänna utrymmen

Slättö Förvaltning ansvarar för ordning och städning i entréer, trapphus och utomhus på våra gårdar. Din medverkan är nödvändig för både trivsel och säkerhet. I entré eller i trapphus får inga föremål förvaras då det medför stor brandrisk, försvårar utrymning om det brinner och förhindrar trappstädning. Framkomlighet och brandsäkerhet kommer alltid i första hand.

Paraboler

Parabol får endast placeras på balkongen, innanför balkongräcket till din egen lägenhet. Montering får inte göras på fastighetens fasad eller i balkongplattan. Detta avser även fönster- och dörrkarmar. Vid tveksamhet så kontakta din förvaltare innan du sätter upp din parabol.

Skadedjur

Om du upptäcker skadedjur i din bostad är du skyldig att omgående kontakta Felanmälan. Skadedjur kan lätt och snabbt sprida sig till andra lägenheter i fastigheten och bli ett stort problem för många boende.

Skadegörelse

Klotter och förstörelse ska anmälas till Felanmälan.

Sopor

Som hyresgäst är du skyldig att följa hyresvärdens anvisningar rörande avfallshantering. Skrymmande grovsopor, såsom möbler och större emballage lämnar du själv till kommunens återvinningscentral. Avfall som lämnas inom fastigheten i strid med dessa bestämmelser bortforslas på hyresgästens bekostnad.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i din bostad, på balkongen eller i allmänna utrymmen i fastigheten såsom i trapphus, hissar, källare och tvättstugor. Rökning skall ske i våra zoner som är uppmärkta för detta.