Felanmälan

Investor Relations

Portal för investerare i Slättö Core+ och Slättö Value Add II nås via nedan länk.

För informationsbroschyrer, faktablad och fondrelaterad information kopplat till våra övriga fonder - vänligen kontakta oss per e-post!

Slättö Investor Portal