Vi är Slättö Förvaltning

Om oss

Denna sida kommer att försvinna - bortse från denna!

Slättö utvecklar, äger och förvaltar nya bostäder i svenska tillväxtområden. Genom ett ansvarsfullt, hållbart och engagerat arbete skapar Slättö långsiktiga relationer med hyresgäster, kommuner och investerare.

Affärsidé

Vi är Trygga i vår affär och känner en äkta passion för våra fastigheter

Slättö utvecklar, äger och förvaltar nya bostäder i svenska tillväxtområden. Genom ett ansvarsfullt, hållbart och engagerat arbete skapar Slättö långsiktiga relationer med hyresgäster, kommuner och investerare.

Våra fastigheter finns i Sveriges ledande regionstäder vilket innebär goda förutsättningar för stabila kassaflöden och långsiktig värdetillväxt. Slättö leder själva förvaltningen av våra portföljer och handlar upp löpande skötsel och drift genom avtal med entreprenörer på våra lokala marknader.

Vi känner oss trygga i vår affär och känner en äkta passion för våra fastigheter. Våra investeringar sker i huvudsak genom affärer där förvärvsprocessen inleds redan före byggstart, vilket skapar goda möjligheter att forma slutprodukten utifrån Slättös egna teknik- och hållbarhetsprogram.

Vår mission är att uthålligt, långsiktigt och med rimligt risktagande leverera en stabil totalavkastning till våra ägare. Sedan april 2016 har Slättö Förvaltning AB Finansinspektionens tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Namnlöst-1

Bakgrund

Rubrik

Namnet Slättö är hämtat från det gamla färjelägret vid Södra Finnö i S:t Anna skärgård. Platsen symboliserar för oss trygghet och enkelhet, men också strävsamhet, långsiktighet och vad som kan åstadkommas med visioner.

På Slättö byggde verkmästare Harry Karlsson under 1950-talet ett litet lantställe på en vildvuxen och svåråtkomlig plats med överblivet spillvirke från byggarbetsplatserna i Norrköping. Två generationer senare förvaltar familjen den fastigheten vidare genom barn och barnbarn.

Vi tycker att det är en fin historia som illustrerar de värden som vi på Slättö värnar, vill ta ansvar för och gärna blir förknippade med.

Affärsmodell

Vi är Trygga i vår affär och känner en äkta passion för våra fastigheter

Slättös ägare är långsiktiga nordiska institutioner och professionella investerare.

Idag äger och förvaltar Slättö nybyggda bostäder och projektfastigheter, som vid färdigställandet, uppgår till ett samlat värde om knappt 10 miljarder kronor. Fastigheterna finns i Botkyrka, Karlstad, Knivsta, Kungsängen, Täby, Lidingö, Linköping, Norrköping, Norrtälje, Nykvarn, Helsingborg, Lund, Umeå, Västerås och Örebro.

Portföljen omsluter drygt 4 000 lägenheter fördelat på drygt 245 000 kvm.

slatto

Hållbarhet

Systematiskt arbete med hållbarhetsstyrning

För att bidra till en hållbar samhällsutveckling har Slättö tillsammans med rådgivare skapat en hållbarhetsplan som styr såväl transaktioner som förvaltning i samtliga projekt.

Systematiskt arbete med hållbarhetsstyrning inom fastighetsutveckling ger underlag för att på ett tidigt stadium fatta beslut och vidta åtgärder med hänsyn till ekonomi, ekologi och social påverkan i alla skeden av byggnadens liv.

Hållbarhetsstyrning i projekt innebär bland annat att övergripande mål tidigt formuleras och att detaljerade mål successivt konkretiseras i specifika mätbara krav och indikatorer. De principer och aktiviteter som ska tillämpas beskrivs och arbetet följs upp och dokumenteras.

Samhällsutveckling

Vi tar ansvar för miljöpåverkan

Vi på Slättö vill bidra till ett bättre samhälle och vill gärna ta ett ledarskap i frågor som rör ansvar för miljöpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt med att infria det löftet, bland annat som aktiva medlemmar i Sweden Green Building Council, en ideell förening för grönt byggande som verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Vi är stolta sponsorer till BRIS, SOS Barnbyar och en mängd lokala idrottsföreningar.