Hållbarhet

Hållbarhet

Äkta passion för våra fastigheter

För att bidra till en hållbar samhällsutveckling har Slättö skapat en hållbarhetsplan som styr såväl transaktioner som förvaltning i samtliga projekt. Systematiskt arbete med hållbarhetsstyrning inom fastighetsutveckling ger underlag för att på ett tidigt stadium fatta beslut och vidta åtgärder med hänsyn till ekonomi, ekologi och social påverkan i alla skeden av byggnadens liv.

Hållbarhetsstyrning i projekt innebär bland annat att övergripande mål tidigt formuleras och att detaljerade mål successivt konkretiseras i specifika mätbara krav och indikatorer. De principer och aktiviteter som ska tillämpas beskrivs och arbetet följs upp och dokumenteras.

Slättös bostadsprojekt uppfyller minst kraven för Miljöbyggnad, Svanen eller annan certifiering.

Namnlöst-1

Hållbarhet

Hållbar utveckling för Slättö Förvaltning AB

Modern fastighetsutveckling uppmanar till individuella uttryck samtidigt som det miljömässiga avtrycket ska vara minimalt. För att hålla rätt kvalitet har Slättö valt att detaljera kraven för hur våra fastigheter ska utformas. Materialvalet utgår från varje unikt projekt. Att välja rätt material ger mindre miljöpåverkan, högre slitstyrka med bättre hållbarhet, högre standard och trivsel.

Slättö prioriterar massivträ som byggnadsmaterial. Massivträ ger positiva förutsättningar för arkitektur, kvalité samt gestaltning. Genom att använda detta byggmaterial tar vi även ansvar för miljöpåverkan.

Hemsiderad 1
Hemsiderad 2
Hemsiderad 3