Samhällsutveckling

Samhällsutveckling

Vi vill vara med och bidra till ett bättre samhälle

Vi på Slättö vill bidra till ett bättre samhälle och tar gärna ett ledarskap i frågor där vi kan påverka. Vi arbetar kontinuerligt med att infria det löftet, bland annat som aktiva medlemmar i Sweden Green Building Council, en ideell förening för grönt byggande som verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Vi är engagerade och stolta sponsorer till World Childhood Foundation, ECPAT, Sjöräddningssällskapet samt till ett antal lokala idrottsföreningar.

Namnlöst-1

Slättö stödjer

Childhood_logotyp

World Childhood Foundation

Childhood arbetar framförallt med de grupper som löper störst risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Till dem hör barn som lever på gatan, barn som redan utsatts för våld och övergrepp, barn som inte kan bo med sina föräldrar eller som lever i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnen mest behöver – trygga vuxna.

Trygga Barnen ny logotyp hemsida

Trygga Barnen

Idag lever cirka 500 000 barn i Sverige med en förälder som har ett missbruk och/eller psykisk ohälsa. Trygga Barnen är en ideell barnrättsorganisation vart syfte är att stötta dessa barn med målet att inget barn ska behöva känna sig ensam och att alla barn ska ha rätt till ett tryggt hem.

ecpat-logo

ECPAT

ECPAT arbetar för att sexuella övergrepp mot barn ska stoppas innan de begås, för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. Genom förebyggande arbete slår vi mot den efterfrågan och lönsamhet som driver handeln med barn framåt.

Sjöräddningssällskapet_logotyp

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet har 71 räddningsstationer och fler än 260 räddningsbåtar längs landets kuster och i våra största sjöar. 2 300 frivilliga sjöräddare är beredda att rycka ut, dygnet runt, året om.