Vår värdegrund

Vår värdegrund

Ansvar, Engagemang och Hållbarhet

Slättös värdegrund tar sin utgångspunkt i våra tre värdeord; Ansvar, Engagemang och Hållbarhet.

Vi ställs inför olika utmaningar och avvägningar där varken instruktioner eller fullständig vägledning finns att tillgå. Som stöd i sådana situationer finns en gemensam värdegrund som alla medarbetare förväntas både stå på och stå upp för.

Slättös värdegrund ska främja initiativtagande och skapa en trygghet i alla medarbetare att våga fatta beslut.

lightbulb

Ansvar

earth

Engagemang

target

Hållbarhet

Namnet Slättö

Slättös historia

Namnet Slättö är hämtat från det gamla färjelägret vid Södra Finnö i S:t Anna skärgård. Platsen symboliserar för oss trygghet och enkelhet, men också strävsamhet, långsiktighet och vad som kan åstadkommas med visioner.

På Slättö byggde verkmästare Harry Karlsson under 1950-talet ett litet lantställe på en vildvuxen och svåråtkomlig plats med överblivet spillvirke från byggarbetsplatserna i Norrköping. Två generationer senare förvaltar familjen den fastigheten vidare genom barn och barnbarn.

Vi tycker att det är en fin historia som illustrerar de värden som vi på Slättö värnar, vill ta ansvar för och gärna blir förknippade med.