Vision & Affärside

Vision

Ledande inom fastighetsområdet

Slättös vision är att vara en ledande investerare inom fastighetsområdet. Vi uppnår vår vision över tid genom analys och kunskap, en äkta passion för våra fastigheter och genom ett stort engagemang i vårt arbete.

Namnlöst-1

Affärsidé

Värde för samhället och för våra kunder investerare och hyresgäster

Slättös huvudsakliga verksamhetsområde är att förvalta alternativa investeringsfonder. Vi skapar värde för samhället och för våra kunder - investerare och hyresgäster - genom att förädla befintliga fastigheter och genom utveckling av nya projekt.

Konkurrenskraft hämtas från vårt kunnande genom hela värdekedjan; från att utveckla råmark till att förvalta nyckelfärdiga hem, arbetsplatser och mötesplatser. Vi arbetar i nära kontakt med kommuner, fastighetsförvaltare, projektutvecklare, hyresgäster, banker och myndigheter vilket gör att vi kan utveckla våra fastigheter på bästa sätt. Genom ett lokalt perspektiv och förankring möter fastigheterna kundernas krav samtidigt som de långsiktigt bidrar till det lokala samhällets utveckling.

Mission

Attraktiva och hållbara fastigheter

Slättös mission är att positivt bidra till samhällsutvecklingen genom att utveckla och förvalta hållbara fastigheter som våra kunder upplever som attraktiva och som våra medarbetare känner en stolthet över.