Felanmälan

Vi investerar i fastigheter enligt en tematisk strategi

Slättö förvaltar alternativa investeringsfonder som i sin tur investerar i tillgångar i Norden. Fonderna har olika inriktning men tar utgångspunkt i en gemensam strategi, baserad på vår syn av samhällsutvecklingen. Vi skapar värde genom att förädla befintliga fastigheter så väl som genom att utveckla nya projekt.

SEK + mdr
Fastighetsvärde
+
Förvärv
% +
Snittavkastning
+
Medarbetare

Slättö reser just nu kapital till fonden Slättö Value Add II. Fonden har ett europeiskt mandat med fokus på tematiska investeringar mot bostäder och logistikfastigheter i Norden. Kapitalresningen kommer pågå under 2022.

Slättö Core+ lanserades under 2019 med ett nordiskt investeringsmandat och en långsiktig investeringshorisont. Fondens fokus ligger på förvaltningsfastigheter med selektiv exponering mot utvecklingsprojekt i storstadsområden och regionala tillväxtorter. Slättö Core+ befinner sig i investeringsfas och kommer löpande genomföra nya kapitalresningar för att realisera en stark pipeline av förvärvsmöjligheter.

Exempel på innehav

Vega

Bostäder

232 hyresrätter om 1-4 rok
Vega, Haninge

Kvarnholmen

Skola

Skolfastighet med för-, grund och
gymnasieskola

Loviseberg

Lager/Logistik

Industrifastighet om ca 3 000 kvm i Lovisebergs verksamhetsområde i Botkyrka

Slättö Value Add I lanserades 2016 med ett svenskt investeringsmandat. Fonden skapar avkastning genom utveckling och förvaltning av bostäder, fastigheter avsedda för lager och lätt industri samt samhällsfastigheter. Fonden har en diversifierad portfölj i svenska tillväxtregioner och fokuserar idag på att utveckla och förädla befintliga tillgångar. Slättö Value Add I är stängd för ytterligare kapitalresning.

Exempel på innehav

Barkarbystaden

Bostäder

350 hyresrätter om 1-5 rok
Järfälla, Stockholm

Klinga Logistikpark

Lager/Logistik

Utveckling av ca 100 000 kvm lokaler
för lager och logistik

Helix

Bostäder

138 bostadsrätter om 1-6 rok
Vasastan, Stockholm

Slättö SPV lanserades 2017 med ett svenskt investeringsmandat. Fondens fokus ligger på förvärv och utveckling av bostadsfastigheter i attraktiva lägen i Mälardalen. Fonden är stängd och fullinvesterad.

Slättö IV lanserades 2016 med ett svenskt investeringsmandat. Fondens fokus ligger på förvärv och utveckling av bostadsfastigheter i attraktiva lägen i Mälardalen. Fonden är stängd och fullinvesterad.